Finwire 15 maj - 07:48

Eolus Vind mer än fördubblar förlusten

Vindkraftsbolaget Eolus Vind redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten kom att mer än fördubblas.

Omsättningen sjönk 84,1 procent till 44 miljoner kronor (277).

Rörelseresultatet blev -29 miljoner kronor (-12).

Resultatet före skatt var -29 miljoner kronor (-12).

Resultatet efter skatt blev -32 miljoner kronor (-15), och per aktie -1,30 kronor (-0,61).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 20 miljoner kronor (-236).

Eolus Vind, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning44277-84,1%
Rörelseresultat-29-12
Resultat före skatt-29-12
Nettoresultat-32-15
Resultat per aktie, kronor-1,30-0,61
Kassaflöde från löpande verksamhet20-236

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 17 maj - 19:52
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk till 114 stycken (116)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 19:51
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg till 604 stycken (603)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 17:40
Assa Abloys finansdirektör Erik Pieder säljer aktier för 0,6 miljoner kronor
Erik Pieder har den 17 maj sålt 2 000 B-aktier i låsbolaget Assa Abloy där han är...