Finwire 28 mars - 09:12

Enquest minskar förlusten, ska återköpa aktier under 2024

Oljebolaget Enquest redovisar både minskande omsättning och rörelsevinst under helåret 2023 jämfört med samma period året innan. Också nettoförlusten kom att minska under perioden.

Omsättningen sjönk 20,7 procent till 1 459,0 miljoner dollar (1 839,1).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 824,7 miljoner dollar (979,1), med en justerad ebitda-marginal på 56,5 procent (53,2).

Resultatet efter skatt blev -30,8 miljoner dollar (-41,2).

Nettokassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 754,2 miljoner dollar (931,6).

Produktionen uppgick till genomsnittliga 43 812 fat av oljeekvivalenter per dag (47 259), vilket var i mitten av guidningen.

Bolaget föreslår ingen utdelning men tänker däremot återköpa aktier för 15 miljoner dollar under 2024.

Produktionen under 2024 väntas ligga på mellan 41 000 - 45 000 fat av oljeekvivalenter per dag. Enligt Enquest har produktionen hittills under 2024 (fram till slutet av februari) uppgått i snitt till 44 500 fat av oljeekvivalenter per dag, alltså i översta delen av prognosintervallet.

Enquest har tidigare varit noterade på Stockholmsbörsen men är numera bara listade i London.

Enquest, MUSD20232022Förändring
Nettoomsättning1 459,01 839,1-20,7%
Justerat EBITDA824,7979,1-15,8%
Justerad EBITDA-marginal56,5%53,2%
Nettoresultat-30,8-41,2
Kassaflöde från löpande verksamhet754,2931,6-19,0%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 12 april - 20:03
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg till 141 stycken (136)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 april - 20:02
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk till 617 stycken (620)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 april - 17:39
Corem emitterar gröna obligationer för 500 miljoner kronor
Fastighetsbolaget Corem Property har emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer...