Finwire 13 maj - 08:02

eEducation Albert: Ett fortsatt utmanande kvartal - Penser Access by Carnegie

Tar kostnader för åtgärdsplan i kvartaletOmsättningen i kvartalet uppgick till 41,6 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om -1%. B2B-intäkterna uppgick till 24,1 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 15% y/y. Omsättningen från B2C-segmentet uppgick till 17,5 mkr, en nedgång med -17%. ARR uppgick till 166,5 mkr, -15%. Detta, i sin tur, förklaras med minskande marknadsföringsinvesteringar med negativ inverkan på kundstocken. EBITDA i kvartalet uppgick till -12,8 mkr. EBITDA tyngdes av EO-poster om 2,7 mkr kopplade till åtgärdsprogrammet som lanserades tidigare i år. Kassaflödet från rörelsen uppgick till 7,8 mkr, vilket är en förbättring från 2,4 mkr vid samma period föregående år. Förbättringen går att härleda till bättre rörelsekapitalhantering. Bolaget har nu en nettokassa om 75 mkr. Vi bedömer att kassan kommer kassan kommer belastas under resterande del av året då att man nu har passerat den säsongsmässigt starkaste delen av året ur ett likviditetsperspektiv.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 17 maj - 19:52
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk till 114 stycken (116)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 19:51
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg till 604 stycken (603)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 17:40
Assa Abloys finansdirektör Erik Pieder säljer aktier för 0,6 miljoner kronor
Erik Pieder har den 17 maj sålt 2 000 B-aktier i låsbolaget Assa Abloy där han är...