Finwire 14 maj - 08:54

Ectin Research har genomfört genexpressionsanalys - bekräftar synergistiska antiproliferativa egenskapen hos MFA-370

Läkemedelsbolaget Ectin Research har genomfört en genexpressionsanalys som visar att kombinationsbehandlingen MFA-370 har en omfattande effekt på gener som reglerar tumörcellers tillväxt.

Ectin Research har tidigare funnit att MFA-370 har tumörcellshämmande effekt.

"Våra undersökningar bekräftar att den synergistiska antiproliferativa egenskapen hos MFA-370 sammanfaller med specifika förändringar i genexpressionen. Ectin har därmed fått djupare kunskap om MFA-370s verkningsmekanism. Informationen är ett viktigt steg mot att kunna identifiera biomarkörer för att kunna selektera de patienter som är mest lämpade att behandlas med MFA-370, vilket tar oss närmre en biomarkörselektionsstrategi för patienter i kommande kliniska program", säger Dr Austin Smith, CMO vid Ectin Research, i ett pressmeddelande.

Genexpressionsanalys har skett i preklinik inom tre cancercellmodeller, blåscancer, trippelnegativ bröstcancer och uvealt melanom.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 23 maj - 14:13
Ralph Laurens resultat bättre än väntat
Klädföretaget Ralph Lauren redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde...
Finwire 23 maj - 14:06
EU ger Ungern två månader på sig att mildra oro kring lagen om utländska bidrag
EU-kommissionen ger Ungern två månader på sig att lindra oron kring en lag som innebär...
Finwire 23 maj - 14:05
Goldman Sacs äger drygt 5 procent av aktierna i Kindred
Goldman Sachs har passerat över och under flaggningsgränsen vid 5 procent av aktierna i...