Finwire 15 maj - 12:40

Calliditas styrelsen föreslås till omval

Aktieägarna i läkemedelsbolaget Calliditas kallas till årsstämma måndagen den 17 juni i Stockholm. Aktieägarna kan också poströsta i förväg.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av ordförande Elmar Schnee samt ledamöterna Hilde Furberg, Diane Parks, Henrik Stenqvist, Fred Driscoll och Elisabeth Björk.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om överlåtelse av egna aktier.

Stämman föreslås besluta om incitamentsprogram, dels på högst 50 000 teckningsoptioner riktat till styrelsen och dels på högst 2,0 miljoner teckningsoptioner riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 17 maj - 19:52
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk till 114 stycken (116)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 19:51
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg till 604 stycken (603)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 17:40
Assa Abloys finansdirektör Erik Pieder säljer aktier för 0,6 miljoner kronor
Erik Pieder har den 17 maj sålt 2 000 B-aktier i låsbolaget Assa Abloy där han är...