Finwire 14 maj - 07:59

Byggpartner ökar omsättning och resultat

Byggbolaget Byggpartner ökade omsättningen och resultatet i det första kvartalet. Orderingången minskade.

Omsättningen steg 0,7 procent till 1 145 miljoner kronor (1 137,5).

"Vi ser under årets första kvartal en fortsatt förbättrad resultatutveckling. Av de fastprisprojekt som under de senaste två åren kraftigt belastat vårt resultat negativt är nu endast några få kvar att slutföra. I Mälardalen är tre av de fyra återstående förlustprojekten i slutfasen och i Flodéns är de kvarstående tre projekten som drabbats av betydande kostnadsökningar under avslut", uppger vd Sture Nilsson i rapporten.

Ebitda-resultatet blev 36 miljoner kronor (-184), med en ebitda-marginal på 3,1 procent.

Rörelseresultatet blev 16 miljoner kronor (-204), med en rörelsemarginal på 1,4 procent.

Resultatet efter skatt blev 14 miljoner kronor (-178).

Resultat per aktie uppgick till 0,31 kronor (-7,77).

Orderingången landade på 876 miljoner kronor (1 272), en minskning med 31,1 procent mot föregående år. Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 4 332 miljoner kronor (4 691).

"Vi har därför valt att i denna marknadssituation vara mycket selektiva, särskilt vad gäller fastprisuppdrag, vilket bland annat visar sig i en lägre orderingång jämfört med föregående år. Vår samlade orderstock tillsammans med den projektvolym vi arbetar med i tidiga faser, så kallade fas 1 uppdrag, är fortsatt betryggande", uppger Byggpartner-chefen.

Han fortsätter.

"Vårt marknadsfokus ligger främst inom samhällsfastigheter och samverkan. Andelen samverkansuppdrag i orderstocken uppgår till cirka två tredjedelar vid kvartalets utgång.
Marknadsläget har under kvartalet varit mer dämpat jämfört med föregående år, vilket bland annat medfört att konkurrensen om främst fastprisprojekt samt även mer långsiktiga ramavtal pressat marginalerna till ofta osunda nivåer", uppger Sture Nilsson.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -47 miljoner kronor (-80,7).

Byggpartner, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Orderingång8761 272-31,1%
Nettoomsättning1 1451 137,50,7%
Ebitda36-184
Ebitda-marginal3,1%
Rörelseresultat16-204
Rörelsemarginal1,4%
Nettoresultat14-178
Resultat per aktie, kronor0,31-7,77
Kassaflöde från löpande verksamhet-47-80,7

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 21 maj - 17:47
Billerud vinnare på Stockholmsbörsen, OMXS30-index stängde oförändrat
Stockholmsbörsen stängde på i en oregelbunden tendens på tisdagen, efter att ha återhämtat en...
Finwire 21 maj - 17:39
Slottsviken rapporterar substansvärde på 35,94 kronor per aktie den 31 mars
Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar små förändring av omsättning och resultat i första...
Finwire 21 maj - 17:35
Modelon genomför en företrädesemission på 50 miljoner kronor
Mjukvarubolaget Modelon genomför en företrädesemission på 50 miljoner kronor. Det framgår av...