Finwire 15 maj - 08:37

Burberry föreslår oförändrad utdelning - spår tufft första halvår

Klassiska Burberry, som tidigare har vinstvarnat, redovisar som väntat en fallande omsättning och ett sämre resultat för det brutna räkenskapsåret 2023/2024. Styrelsen föreslår oförändrad ordinarie utdelning.

Omsättningen sjönk 4,1 procent till 2 968 miljoner pund (3 094). Jämförbar försäljning minskade med 1 procent.

Rörelseresultatet blev 418 miljoner pund (657), med en rörelsemarginal på 14,1 procent (21,2).

Justerat rörelseresultat blev 418 miljoner pund (634), med en justerad rörelsemarginal på 14,1 procent (20,5).

Justerat resultat per aktie blev 0,74 pund (1,26), vilket innebär en minskning med 41,3 procent mot föregående år.

I ordinarie utdelning föreslås 0,61 pund per aktie (0,61).

Mot bakgrund av en fortsatt osäker omvärld förväntar sig Burberry att det första halvåret kommer att vara fortsatt utmanande.

"Vi förväntar oss att se fördelarna med de åtgärder vi vidtar från och med andra halvåret. Grossistintäkterna beräknas minska med cirka -25 procent under första halvåret i takt med att vi ökar kontrollen över distributionen", skriver bolaget.

Burberry har identifierat kostnadsbesparingar som ska göra det möjligt för bolaget att kompensera sig för inflationseffekterna under andra halvåret. Baserat på de valutakurser som gäller per den 25 april förväntar sig Burberry en negativ valutaeffekt på cirka 30 miljoner pund på intäkterna och cirka 20 miljoner på det justerade rörelseresultatet för helåret.

Burberry, MGBP2023/20242022/2023Förändring
Nettoomsättning2 9683 094-4,1%
Rörelseresultat418657-36,4%
Rörelsemarginal14,1%21,2%
Justerat rörelseresultat418634-34,1%
Justerad rörelsemarginal14,1%20,5%
Justerat resultat per aktie, GBP0,741,26-41,3%
Ordinarie årsutdelning per aktie, GBP0,610,610,0%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 17 maj - 19:52
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk till 114 stycken (116)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 19:51
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg till 604 stycken (603)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 17:40
Assa Abloys finansdirektör Erik Pieder säljer aktier för 0,6 miljoner kronor
Erik Pieder har den 17 maj sålt 2 000 B-aktier i låsbolaget Assa Abloy där han är...