Finwire 15 maj - 11:19

Bong minskar omsättning och rörelseresultat

Kuverttillverkaren Bong redovisar minskande omsättning i första kvartalet 2024 jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Nettoomsättningen sjönk 11,6 procent till 508,3 miljoner kronor (574,9).

Bruttoresultatet blev 93,4 miljoner kronor (91,7), med en bruttomarginal på 18,4 procent (16,0).

Rörelseresultatet blev 18,7 miljoner kronor (21,6), med en rörelsemarginal på 3,7 procent (3,8).

Resultatet före skatt var 8,4 miljoner kronor (11,3).

Resultatet efter skatt blev 1,3 miljoner kronor (8,1), en minskning med 84,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 0,01 kronor (0,04), vilket innebär en minskning med 75,0 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 59,1 miljoner kronor (22,3).

- Bong har fyra stora strategiska mål: Det första är att vidareutveckla och driva vårt segment för lätta förpackningar till att ha en andel på 50 procent av försäljningen. Det andra, är att behålla eller vinna några marknadsandelar i det fortsatt minskande kuvertsegmentet samtidigt som vi värnar om vår marginal för att generera kassaflöde för investeringar i lätta förpackningar. Det tredje, är att minska kostnaderna för att förbli konkurrenskraftiga på alla våra marknader. Sist men inte minst står hållbarhet också högt upp på vår prioriteringslista, kommenterar Kai Steigleder, vd och koncernchef i Bong i delårsrapporten.

Den totala marknadsefterfrågan var svag även i första kvartalet 2024.

Bolagets valutajusterade försäljning av lätta förpackningar under första kvartalet sjönk med 9 procent jämfört med 2023.

Den europeiska kuvertmarknaden minskade med 6 procent i volymförsäljning under första kvartalet jämfört med samma period 2023 och följer nu den långsiktiga trenden igen.

- Under första kvartalet 2024 fick vi några fantastiska nya försäljningskontrakt inom lätta förpackningar med återförsäljare, distributörer samt mode- och kosmetikaföretag. Denna försäljning startar från och med andra kvartalet. Detta hjälper oss med våran förändring, att i framtiden ha 50 procent av vår försäljning inom lätta förpackningar, säger Kai Steigleder

Bong, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning508,3574,9-11,6%
Bruttoresultat93,491,71,9%
Bruttomarginal18,4%16,0%
Rörelseresultat18,721,6-13,4%
Rörelsemarginal3,7%3,8%
Resultat före skatt8,411,3-25,7%
Nettoresultat1,38,1-84,0%
Resultat per aktie, kronor0,010,04-75,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet59,122,3165,0%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 21 maj - 11:16
Teckningsoptioner i Zinzino har utnyttjats för att teckna aktiker
Hälsobolaget Zinzino meddelar att teckningsoptioner i tre olika optionsprogram har utnyttjats för...
Finwire 21 maj - 11:10
SEB:s vd ser tecken på optimism i svenska ekonomin efter räntesänkningen - BN
Det finns redan många tecken på optimism i den svenska ekonomin efter Riksbankens sänkning av...
Finwire 21 maj - 11:09
Bolag närstående Fredrik Lundberg köper aktier i Alleima för knappt 27 miljoner kronor
Lunden Kapitalförvaltning har den 17 till 20 maj köpt 400 000 aktier i specialstålbolaget...