Finwire 4 April - 10:48

Biofrigas kallar till extrastämma den 2 maj

Aktieägarna i biogasbolaget Biofrigas kallas till en extra bolagsstämma torsdagen den 2 maj i Göteborg.

Stämman ska hållas för att ta beslut om en företrädesemission med units (aktier och teckningsoptioner), samt för att ge styrelsen bemyndigande att kunna besluta om emission av units till eventuella garanter. Därutöver ska man ta beslut om justeringsbemyndigande.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 16 April - 06:48
Börser i översikt - Nasdaq Composite index backade 1,8 procent på måndagen
09-apr10-apr11-apr12-apr15-aprI årDJIA 3038 883,6738 461,5138 459,0837 983,2437...
Finwire 16 April - 06:46
Syncro Groups plattform Collabs tecknar avtal med tio byråer i Europa
Plattformsbolaget Syncro Groups Collabs har tecknat partnerskap med tio byråer i fyra europeiska...
Finwire 16 April - 06:45
Deutsche Bank sänker riktkursen för SSAB till 66 kronor (90), upprepar behåll
Deutsche Bank sänker riktkursen för SSAB till 66 kronor (90), upprepar behåll