Finwire 21 maj - 17:47

Billerud vinnare på Stockholmsbörsen, OMXS30-index stängde oförändrat

Stockholmsbörsen stängde på i en oregelbunden tendens på tisdagen, efter att ha återhämtat en nedgång under större delen av dagen mot slutet av handelsdagen. Billerud var en vinnare efter ändrad strategi i Nordamerika. Astra Zeneca steg också efter ett nytt intäktsmål på kapitalmarknadsdagen.

Vid stängningen var OMXS30-indexet ned 0,03 procent till 2 631,49. Aktier för cirka 18,2 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

Bäst utveckling bland börsens större industrisektorer hade råvaror med en uppgång på 1,06 procent. I andra vågskålen låg teknik i botten med minus 0,71 procent.

Bland de ledande aktierna, som ingår i OMXS30-index, steg Astra Zeneca 2,8 procent medan Boliden var upp 2,1 procent. Sämst utveckling hade Sinch med minus 8,4 procent medan Electrolux noterades ned 2,4 procent.

Investmentbolaget Investor har köpt 25 miljoner B-aktier i telekomleverantören Ericsson för knappt 1,6 miljarder kronor. Investor är största aktieägaren i Ericsson. Bägge aktierna steg med upp 0,7 procent för Ericsson och upp 1,0 procent för Investor.

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca satte upp målet om 80 miljarder dollar i totala intäkter 2030. Det kan jämföras med 45,8 miljarder dollar under 2023. Målet för rörelsemarginalen för kärnverksamheten är "1mid-30s percentage". Bolaget planerar att lansera 20 nya läkemedel fram till 2030. Aktien steg 2,8 procent.

Billeruds styrelse beslutade att avbryta planerna på att konvertera bruket i Escanaba i delstaten Michigan till produktion av förpackningskartong. Bolaget kommer istället fokusera på att stegvis skifta produktmixen i Nordamerika mot förpackningsmaterial med en måttlig investeringsnivå. Bolaget tar engångskostnader på 200 miljoner kronor i andra kvartalet. Aktien klättrade 12,1 procent.

Klimatkontrollbolaget Munters justerade sitt mål för nettoomsättningstillväxten på medellång sikt. Det nya målet är att åstadkomma en genomsnittlig total nettoomsättningstillväxt på mer än 14 procent över en konjunkturcykel, mot tidigare målet om 10 procent organisk tillväxt. De övriga målen kring justerad ebita-marginal, genomsnittligt operativt rörelsekapital och utdelningspolicyn på medellång sikt lämnas oförändrade. Aktien backade 0,8 procent.

Verkstadsbolaget Concentric har påträffat ett fabrikationsfel har påträffats i en specifik vattenpump. Bolaget kommer avsätta 100 miljoner kronor för garantianspråk, men flaggar för att de faktiska kostnaderna kan bli väsentligt högre eller lägre än de uppskattade kostnaderna.
Enligt bolaget handlar det om att vissa vattenpumpar ska ha haft en defekt tätning. Problemet blev känt för bolaget genom garantianspråk från en kund. Aktien föll med 5,9 procent.

Gamingbolaget Thunderful Group säljer flera dotterbolag för totalt 634 miljoner kronor och blir därmed ett renodlat gamingbolag. Koncernen siktar på att kassaflödespositivt i slutet av nästa år och nå intäkter på över 450 miljoner kronor 2026 med en ebitda-marginal om över 35 procent. Aktien klättrade 27 procent.

Diagnostikföretaget Immunovia kommer genomföra en företrädesemission på 70 miljoner kronor.
Bolaget avser att använda emissionslikviden till produktutveckling samt kliniska studier för att visa analytisk och klinisk validitet av bolagets nästa generationens test samt allmänna driftkostnader. Aktien föll med 18,4 procent.

Fastighetsbolaget Emilshus genomförde en riktad nyemission av 12 miljoner B-aktier till teckningskursen 32 kronor per aktie, en rabatt på 4,2 procent mot måndagens stängningskurs.
Parallellt med emissionen har den tredje största ägaren NP3 Fastigheter avyttrat samtliga sina 6,3 miljoner B-aktier i bolaget till samma kurs som i en riktade nyemissionen. Aktien steg 3,0 procent.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 20 juni - 17:53
Stockholmsbörsen steg under torsdagen, OMXS30-index upp 0,8 procent
Stockholmsbörsen avslutade torsdagen uppåt inför helgens midsommarfirande. Intrum steg efter...
Finwire 20 juni - 17:41
Pareto Securities utnyttjar övertilldelningsoptionen i Nordrest
Pareto Securities väljer att utnyttja övertilldelningsoptionen som fanns som en del i...
Finwire 20 juni - 17:36
Taurus Energy ger Gondolin till slutet av juni att färdigställa sina åtaganden
Etanolbolaget Taurus Energy meddelar att det planerade omvända förvärvet av Gondolin Group drar...