Finwire 15 maj - 07:52

Bergman & Beving minskar omsättning och vinst - höjer utdelningen (uppdatering)

(uppdatering avser ingress samt vd-kommentar)

Teknikhandelsbolaget Bergman & Beving redovisar en omsättning som var lägre än väntat under fjärde kvartalet. Nettovinsten minskade medan ebita-resultatet ökade under perioden. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen sjönk 1,9 procent till 1 214 miljoner kronor (1 237). Utfallet kan jämföras med Modular Finance analytikerkonsensus som låg på 1 243.

Under kvartalet minskade omsättningen organiskt med 12 procent. Detta är dels en effekt av en svagare marknad, men även en konsekvens av vår prioritering att förbättra koncernens lönsamhet framför ökad omsättning, skriver Bergman & Beving.

Ebita-resultatet uppgick till 116 miljoner kronor (104), väntat 121, med en ebita-marginal på 9,6 procent (8,4).

"Den positiva utvecklingen förklaras huvudsakligen av en förbättrad produktmix i kombination med sänkta omkostnader och förvärv av höglönsamma bolag", uppger vd Magnus Söderlind i rapporten.

Resultatet före skatt var 65 miljoner kronor (69). Resultatet efter skatt blev 49 miljoner kronor (54).

I ordinarie utdelning föreslås 3,80 kronor per aktie (3,60).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 101 miljoner kronor (145).

Under hösten 2023 presenterade Bergman & Beving de kompletterande finansiella målen ”500/tio/45” som innebär att koncernen ska leverera 500 miljoner kronor i rörelseresultat med en rörelsemarginal över 10 procent senast verksamhetsåret 2025/26 och uppnå en lönsamhet på minst 45 procent året därefter.

"Det är tillfredsställande att vi, under det gångna året, har uppnått en förbättringstakt som ligger i linje med våra målsättningar", uppger Söderlind.

Han upprepar att bolaget kommer att prioritera vinsttillväxt framför volymtillväxt.

"Vi kommer att fortsätta prioritera vinsttillväxt framför volymtillväxt och allokera kapital till de koncernbolag som har en lönsamhet på minst 45 procent och bäst tillväxtförutsättningar. Vi har ökat ebita-resultatet sjutton kvartal i rad och har fortsatt god möjlighet att öka lönsamheten, förbättra vinstmarginalen och stärka kassaflödet i koncernen", uppger Magnus Söderlind.

Han tar även upp byggmarknaden.

"Med en lägre kostnadsbas och en bättre produktmix är vi väl positionerade när bygg- och industrisektorerna börjar ta fart igen. Detta i kombination med vår kapacitet och förmåga att attrahera och förvärva höglönsamma bolag med starka kassaflöden och bra tillväxtmöjligheter, gör att vi har goda förutsättningar att nå våra mål 500/tio/45."

Bergman & Beving, MkrQ4-2023/2024KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2022/2023Förändring
Nettoomsättning1 2141 243-2,3%1 237-1,9%
Ebita116121-4,1%10411,5%
Ebita-marginal9,6%9,7%8,4%
Resultat före skatt6569-5,8%
Nettoresultat4954-9,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet101145-30,3%
Ordinarie årsutdelning per aktie, kronor3,803,605,6%
Konsensusdata från Modular Finance

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 21 maj - 17:47
Billerud vinnare på Stockholmsbörsen, OMXS30-index stängde oförändrat
Stockholmsbörsen stängde på i en oregelbunden tendens på tisdagen, efter att ha återhämtat en...
Finwire 21 maj - 17:39
Slottsviken rapporterar substansvärde på 35,94 kronor per aktie den 31 mars
Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar små förändring av omsättning och resultat i första...
Finwire 21 maj - 17:35
Modelon genomför en företrädesemission på 50 miljoner kronor
Mjukvarubolaget Modelon genomför en företrädesemission på 50 miljoner kronor. Det framgår av...