Finwire 14 maj - 10:43

Audientes ska göra en företrädesemission på 4,9 miljoner danska kronor

Danska hörapparattillverkaren Audientes avser att genomföra en företrädesemission som kan tillföra som högst cirka 4,9 miljoner danska kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i emissionen är att varje befintlig aktie berättigar till två teckningsrätter, där varje teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningskursen är 0,035 danska kronor per aktie.

Teckningsperioden är mellan den 22 maj och 4 juni.

Emissionen medför en maximal ökning på 138,76 miljoner nya aktier och en utspädning på cirka 67 procent.

Emissionen är säkerställd till cirka 26 procent genom teckningsåtaganden.

Audientes avser använda emissionslikviden till försäljning och marknadsföring av Companion i Japan, Kina och Europa, samt av Ven i Indien, Nepal och närliggande länder. Därutöver ska pengarna bland annat gå till ny produktutveckling, certifieringar och allmänna och administrativa kostnader.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 17 maj - 19:52
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk till 114 stycken (116)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 19:51
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg till 604 stycken (603)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 17 maj - 17:40
Assa Abloys finansdirektör Erik Pieder säljer aktier för 0,6 miljoner kronor
Erik Pieder har den 17 maj sålt 2 000 B-aktier i låsbolaget Assa Abloy där han är...