Finwire 16 maj - 07:40

Ascelia Pharma rapporterar minskad rörelseförlust

Forskningsbolaget Ascelia Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultat samt resultat före och efter skatt blev -16,7 miljoner kronor (-36,7).

Resultat per aktie uppgick till -0,5 kronor (-1,1).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -15,0 miljoner kronor (-37,5).

Likvida medel uppgick till 26,5 miljoner kronor (111,4).

Vd Magnus Corfitzen lyfter fram bolagets positiva headline-resultat den 2 maj kring bolagets fas 3-studie med Orviglance.

"Dessa starka resultat markerar slutförandet av den kliniska utvecklingen för Orviglance och stödjer vår tro på den regulatoriska och kommersiella vägen framåt för Orviglance. Vi kommer nu att fokusera på att föra Orviglance genom den regulatoriska ansöknings- och godkännandeprocessen."

Parallellt kommer bolaget fortsätta med att förbereda för lansering och fortsätta dialogen med potentiella kommersialiseringspartners för att göra Orviglance tillgänglig för patienter i behov av hög-kvalitativ leveravbildning utan gadoliniumrelaterade säkerhetsrisker.

Magnus Corfitzen uppger vidare att ansökan om marknadsgodkännande förväntas skickas in till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i mitten av 2025.

Ascelia Pharma, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-16,7-36,7
Resultat före skatt-16,7-37,2
Nettoresultat-16,7-37,2
Resultat per aktie, kronor-0,5-1,1
Kassaflöde från löpande verksamhet-15,0-37,5
Likvida medel26,5111,4-76,2%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 21 maj - 17:47
Billerud vinnare på Stockholmsbörsen, OMXS30-index stängde oförändrat
Stockholmsbörsen stängde på i en oregelbunden tendens på tisdagen, efter att ha återhämtat en...
Finwire 21 maj - 17:39
Slottsviken rapporterar substansvärde på 35,94 kronor per aktie den 31 mars
Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar små förändring av omsättning och resultat i första...
Finwire 21 maj - 17:35
Modelon genomför en företrädesemission på 50 miljoner kronor
Mjukvarubolaget Modelon genomför en företrädesemission på 50 miljoner kronor. Det framgår av...