Finwire 14 maj - 15:01

Analyst Group kommenterar ChargePanels Q1-rapport

- Stark nettoomsättning som uppgick till 3,5 MSEK (2,0)
- Stärkt produkterbjudande och ökad funktionalitet
- EBIT-resultatet uppgick till -3,1 MSEK – god kostnadskontroll under Q1-24
- Stärkt kassa under kvartalet

ChargePanel uppvisar en nettoomsättningstillväxt om 91 % under helåret 2023

ChargePanel redovisade under det första kvartalet 2024 en nettoomsättning om 3,5 MSEK (2,0), vilket är den högst redovisade nettoomsättningen för ett kvartal sedan Bolaget noterades. Nettoomsättningen under Q1-24 motsvarar även en tillväxt om 71 % Y-Y och en tillväxt om 47 % Q-Q, där nettoomsättningen uppgick till 2,0 MSEK under motsvarande period föregående år (Q1-23) och 2,4 MSEK under föregående kvartal (Q4-23).

ChargePanel har uppvisat ett högt affärstempo under helåret 2023 och under inledningen av år 2024, där totalt 15 nya kundavtal tecknades under föregående år, samtidigt som Bolaget har tecknat två nya Enterprise-kunder under Q1-24. ChargePanels intäktsföring härleds i huvudsak till onboarding– eller serviceintäkter, det vill säga engångsintäkter i samband med att nya kunder integreras i plattformen, samt återkommande intäkter, såsom till exempel prenumerationsavgifter avseende användning av plattformen, anslutna uttag och andra kringtjänster. Där en hög nykundsanskaffning under helåret 2023 och under inledningen av år 2024 driver onboarding-/serviceintäkter under kvartalet, där det även bör tilläggas att intäktsföringen ligger till grund för en något fluktuerande nettoomsättning per kvartal. Under det första kvartalet 2024 uppgav ChargePanel att bolagets återkommande intäkter har ökat med 78 % Y-Y och 44 % Q-Q, varpå Bolaget inte särredovisar intäktsfördelning eller klassiska SaaS-nyckeltal som exempelvis ARR, men där Analyst Group ser positivt på en växande kundportfölj tillsammans med en hög tillväxt i Bolagets återkommande intäkter, vilket ligger till grund för en stabilare intäktsföring framgent.

Givet den högsta rapporterade nettoomsättningen efter notering, samt att ChargePanel uppvisar en sekventiell tillväxt för andra kvartalet i rad, uppgår nettoomsättningen till 10,2 MSEK LTM (6,0), vilket motsvarar en tillväxt om 71 % i jämförelse mot LTM vid samma tidpunkt föregående år eller 17 % i jämförelse med helåret 2023.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 21 maj - 17:47
Billerud vinnare på Stockholmsbörsen, OMXS30-index stängde oförändrat
Stockholmsbörsen stängde på i en oregelbunden tendens på tisdagen, efter att ha återhämtat en...
Finwire 21 maj - 17:39
Slottsviken rapporterar substansvärde på 35,94 kronor per aktie den 31 mars
Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar små förändring av omsättning och resultat i första...
Finwire 21 maj - 17:35
Modelon genomför en företrädesemission på 50 miljoner kronor
Mjukvarubolaget Modelon genomför en företrädesemission på 50 miljoner kronor. Det framgår av...