Marketmate 29 augusti

Börshandlade produkter

Börshandlade produkter (BHP:er) är en typ av investeringsprodukter som är noterade på en börs och följer värdet på en underliggande tillgång. Exempel på BHP inkluderar börshandlade fonder (ETF:er), Bull & Bear-certifikat, Warranter och Mini Futures, och med underliggande tillgångar såsom index, råvaror och aktier.

Ursprungligen härstammar BHP:er från optioner och terminer, vilket är olika typer av derivat. BHP:er kan användas för att hedga en position eller för att nå annars svåråtkomliga tillgångar. De kan också användas i rent spekulativt syfte. Det finns ett stort antal typer av BHP, så det är viktigt att läsa på om respektive produkttyp innan man börjar handla. BHP:er kan handlas på de flesta banker och nätmäklare och är utfärdade av olika emittenter.

Hur handlar jag börshandlade produkter?

Börshandlade produkter

För att handla börshandlade produkter köper och säljer du dem på samma sätt som aktier. Den främsta skillnaden är att du vanligtvis handlar med marknadsgaranten (ofta emittenten) istället för med en annan privatperson. Marknadsgaranten ställer köp- och säljkurser i produkten, och det är lätt att identifiera vem som är marknadsgaranten i orderdjupet på den stora volymen. 

Du kan handla Bull & Bear-certifikat och Mini Futures på ISK, kapitalförsäkring och aktie- och fondkonto. Priset på en börshandlad produkt, som en Mini Long, bestäms av prisutvecklingen i den underliggande tillgången. Till skillnad från en aktie kommer priset på en börshandlad produkt inte automatiskt att ändras om det finns en stor efterfrågan, utan priset påverkas av prisutvecklingen i den underliggande tillgången. 

Börshandlade produkter som Mini Futures och Bull & Bear-certifikat handlas på First North Growth Market och NDX (Nordic Derivatives Exchange) under helgfria vardagar. Observera att det inte finns någon öppnings- eller stängningscall för att bestämma jämviktspriset för börshandlade produkter. Vissa produkter kan handlas även när den underliggande marknaden är stängd, men priset kan påverkas av alternativa referenskällor. 

Market makern kan inte erbjuda mer likviditet än vad som finns i den underliggande tillgången, så likviditeten i en börshandlad produkt är beroende av likviditeten i den underliggande tillgången. Market makern har ett intresse av att ställa kurser för att öka handeln och sina egna intäkter. I vissa situationer kan market makern vara begränsad av likviditeten i orderboken eller ha tekniska problem som hindrar dem från att ställa kurser, men försöker då återgå till att ställa kurser så snart som möjligt.

Vad kostar det att handla börshandlade produkter?

  • Spread
  • Administrationsavgift
  • Ränta
  • GAP-premie (Turbowarranter)
  • Certifikat (mäklarens avgift)

Börshandlade produkter har courtage precis som vid aktiehandel och kostnaden varierar mellan olika aktörer. Spreaden, skillnaden mellan köp- och säljpris, uttryckt i procent, är också en kostnad för investeraren. En högre spread innebär en högre kostnad för investeraren. 

Vad är spread och hur stor är den?

Spreaden är skillnaden mellan köp- och säljpris uttryckt i procent, och utgör en kostnad för investeraren. Ju högre spread, desto högre kostnad för investeraren. 

Varför betalar man ränta för Bull & Bear-certifikat, Mini Futures och Turbos? 

Bull & Bear-certifikat, Mini Futures och Turbos är konstruerade med en lånedel för att skapa hävstång och investeraren betalar ränta på lånedelen. Räntan består oftast av en fast och en rörlig del och den årliga räntan tas ut i priset på produkten efter börsens stängning genom att divideras med 360 för antalet räntebaserade dagar. Det är viktigt att söka information hos respektive emittent om hur produkterna beräknas innan man börjar handla. 

Hur mycket betalar jag totalt för att handla med börshandlade produkter? 

Utöver courtage betalar man också spread och en avgift för att hålla produkten över natten. Den totala kostnaden beror på hur man väljer att använda produkten. 

Hur påverkar terminsrullning priset på min råvaruprodukt? 

Terminsrullning påverkar priset på råvaruprodukter beroende på om den underliggande marknaden är i contango eller backwardation

Hur påverkar utdelningar min investering i börshandlade produkter? 

Utdelningar påverkar priset på börshandlade produkter eftersom priset på produkten justeras med utdelningsbeloppet på ex-dagen. Produkter med hög utdelning kan vara fördelaktiga för investerare som vill ha en långsiktig investering.

Vilka är riskerna med börshandlade produkter?

  • Hävstång (ju högre hävstång, desto högre risk)
  • Kreditrisk
  • Valutarisk
  • Likviditetsrisk
  • Marknadsrisk

 
Börshandlade produkter har många möjligheter, men det är också viktigt att tänka på riskerna som är förknippade med dem. Här är några av de viktigaste riskerna: 

Kreditrisk: Investeringar i börshandlade produkter innebär en kreditrisk, vilket betyder att hela eller delar av din investering kan gå förlorad om emittenten hamnar på obestånd. 

Valutarisk: Vissa av de underliggande tillgångarna handlas i utländsk valuta, vilket innebär att eventuella valutakursförändringar kan påverka avkastningen på din produkt. 

Likviditetsrisk: Det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja börshandlade produkter vid vissa tillfällen på grund av olika faktorer såsom svårigheter att prissätta den underliggande tillgången eller tekniska avbrott. 

Marknadsrisk: Börshandlade produkter har högre hävstång vilket innebär högre volatilitet och större risk för investeraren att ha fel i sin marknadstro. Om en underliggande tillgång rör sig mer än 1 % på en dag kan en produkt med hävstång 15 innebära en förlust på minst -15 % av investeringen om marknadstrobedömning är felaktig.

Vill du läsa om mer Certifikat, Turbowarranter, Mini Futures och börshandlade produkter?
Börshandlade produkter: Börshandlade produkter – Marketmate
Bull & Bear-certifikat: Bull & Bear-certifikat – Marketmate
Mini Futures: Mini Futures – Marketmate
Turbowarranter: Turbowarranter – Marketmate
Warranter: Warranter – Marketmate

Rekommenderat

Se alla
19 februari David Bagge
Dags för kortsiktiga hedgar?
Vi vet att opex-datum har en tendens att markera temporära toppar eller bottnar på börserna och att det inte är…
7 juni Marketmate
Warranter
Warranter är papper som ger dig rätten (men inte skyldigheten) att köpa eller sälja en viss tillgång till ett…
7 juni Marketmate
Turbowarranter
Vad är Turbos och hur fungerar de?  En Turbowarrant, även känd som "Turbo", är en börshandlad produkt som…