David Bagge 7 juni

Relative Strenght Index

Relative Strenght Index (RSI) är en mycket populär och välanvänd momentumindikator som mäter styrkan i den senaste rörelsen i det aktuella värdepappret som användaren analyserar. Liksom den absoluta merparten av alla tekniska indikatorer går RSI att applicera på den tidsperiod man är intresserad av, allt från månadsgrafer, veckografer, dagsgrafer eller ner på en timme, 30 minuter eller mindre, beroende på vilken tidsperioden analytikern är intresserad av. Daytradern är troligtvis mer intresserad av att analysera värdepapper på 4 timmar, 1 timme eller kortare tidsperiod, medan den mer långsiktiga swingtradern kikar mer på dags-, vecko- eller månadsgrafer.

RSI används bäst för att leta efter avtagande styrka i en uppgång eller nedgång, vilket är något som ofta kan skvallra om att en trendvändning är nära. RSI rör sig mellan 0 och 100 och traditionellt innebär att när RSI noteras under 30 innebär det att värdepappret är översålt för den aktuella tidsperioden, medan en nivå över 70 pekar på överköpta nivåer. Men som alla vet kan en trend pågå betydligt längre än vad många ansåg vara möjligt initialt. Därför det viktigt att studera divergenser i RSI, vilket innebär en förändring i trendstyrkan!

En ny högre topp med lägre nivå på RSI tolkas som en negativ divergens och att uppgångens styrka avtar. En sådan situation skvallrar som att en trendvändning vanligtvis står för dörren och är ett läge att ta hem vinster och/eller gå kort värdepappret. Det omvända gäller vid en ny lägre botten och en högre nivå i RSI, vilket i det fallet innebär att nedgången avtar i styrka (positiv divergens) och att det därmed är ett bättre läge för köp av värdepappret och/eller stängning av korta positioner.

Standardinställningen är 14 och mäter då uppgångar jämfört med nedgångar för den aktuella 14-dagarsperioden enligt formeln:

RSI = 100- 100/(1+RS)

RS= medelvärde av positiva stängningar/medelvärdet av negativa stängningar

Exempel:

Låt säga att S&P 500 fallit den senaste månaden och de dagar indexet har stigit har det skett med i snitt 15 punkter medan de dagar S&P 500 gått ner har det skett med i snitt 45 punkter.

RS= 15/45 = 0,3333

RSI = 100-100/(1+0,333) = 25

Ett värde på 25 indikerar en översåld nivå, men det intressanta är förstås att leta efter positiva divergenser vid detta läge för att identifiera en trendvändning!

Låt säga att S&P 500 fortsätter ner kommande dagar, men att man börjar urskönja ett förbättrat momentum med uppgångar på snitt 20 punkter och nedgångar på snitt 38 punkter.

RSI= 100-100/((1+(20/38)) = 34,4

En högre värde på RSI samtidigt som börsindexet noteras på en lägre nivå skapar en positiv divergens och därmed ett bättre läge att börja gå lång marknaden inför en potentiellt stundande trendvändning!

Även om RSI har standardinställningen går det givetvis utmärkt att finjustera denna. En inställning på exempelvis (3) ger en betydligt kortare mätperiod och kan lämpa sig bättre för kortsiktig trading. Även inställningen (9) är populär och då denna noteras över 80 effektueras en ”RSI Extreme”, vilket ger höga sannolikheter om en ny högre topp. Vid en sådan topp är såklart divergenser det analytikern letar efter och en lägre nivå på RSI(9) vid en ny högre topp innebär en negativ divergens och att en trendvändning kan vara nära förestående.

Graf:
OMXS30 Daily Chart med negativ divergens i RSI(9)

Graf:
OMXS30 Daily Chart med negativ divergens i RSI(9

Graf:
STOXX50 Weekly Chart med negativ divergens i RSI(14)

Graf:
Dow Jones Industrial Weekly Chart med positiv divergens i RSI(14)

Länk för djupare förståelse: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp

Rekommenderat

Se alla
24 november David Bagge
”HOLD THE LINE!!”
De senaste veckornas uppgångar kan verka verka vertikala i flera namn drivet av att hedgefonder stänger sina korta…
21 november David Bagge
Stora Tradingdagen med IG – Årets tradingevent!
Glöm inte att anmäla dig till höstens event - Stora Tradingdagen 2023 som går av stapeln imorgon den 22 november.…
10 november David Bagge
Toppbestigning!
Äntligen fredag och det innebär som vanligt en ny krönika från undertecknad här på Marketmate! För två veckor…