Marketmate 13 oktober

Ranking

Vad är ranking och hur kan du använda det?

Rankingen på vår warrantlista är en funktion som gör det enkelt för dig som aktiv handlare att hitta den bästa produkten. Vår ranking gör det mycket enkelt att hitta den mest lämpliga produkten enligt de mest kritiska kriterierna för aktiv handel. Om du väljer en produkt med hög ranking kan du vara säker på att den har en konkurrenskraftig spread och god tid på marknaden (TiM).

Hur fungerar ranking rent tekniskt?

Instrumenten jämförs baserat på deras tid på marknaden och spread. Varje instrument tilldelas en poäng från 1 till 5, där 5 är den högsta poängen. Denna poäng kallas ranking och beräknas genom att jämföra instrument med andra instrument av samma typ och hävstång. Samma hävstångströskel behandlas som samma hävstång, så till exempel kommer 2.1 att jämföras med 2.7 som samma hävstång. Efter jämförelsen delas instrumenten upp i fem grupper (1/5 av instrumenten i varje grupp), där varje grupp representerar poängen 1-5. Vi tar även hänsyn till att vissa instrument kan ha samma interna summa, som används som grund för jämförelsen, så 1/5 storleksgrupperna kan ibland vara ojämna, med till exempel fler instrument i grupp 5 än i grupp 4, osv. Samma summa, som används som grund för jämförelsen, kommer aldrig att resultera i en sämre ranking för ett av instrumenten enbart för att en 1/5 grupp redan är full. Rankningen beräknas varje minut.

Rankningen baseras på:

  • Tid på marknaden (högre värden är bättre).
  • Spread (lägre värden är bättre). Instrument jämförs med instrument av samma typ och hävstångsnivå.

Rankningarna delas upp i grupper från 1 till 5 baserat på tid på marknaden, spread och den totala rankningen, där grupp 5 innehåller de bästa instrumenten.

Viktning: Spread viktas med 70%. Tid på marknaden viktas med 30%.

Specialfall: Om en grupp av instrument, som jämförbara instrument, har färre än 5 instrument börjar vi rangordna dem från högsta till lägsta rankning inom gruppen. Till exempel rankning 5, 4, 3 för 3 instrument eller rankning 5, 4 för 2 instrument i jämförelse med varandra.

Rekommenderat

Se alla
13 oktober Marketmate
Vad är sparade filter och hur fungerar det?
Genom vår warrantlista har du möjlighet att skapa ett konto och spara dina filter. Hur fungerar det i praktiken?…
13 oktober Marketmate
Time in Market
Vad är Time in Market? Time in Market hjälper dig som aktiv handlare att välja de instrument som har den bästa…
12 december Marketmate
Bitcoin – En given plats i den långa portföljen
Skribent: Redpill. En före detta aktiv trader av indexterminer som sedan 2018 fokuserar fullt ut på handel av…